Ladies Only

Lubri

Outside, 2012

Ibiza
photopaper on etalbond
47 x 70 cm
edition 5+2AP