Jiří Kovanda

Kontakt / Contact, 3. 9. 1977, Prague, Spálená a Vodičkova ulice

printed documentations
299 x 212 mm